De rol van het Europees Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering bij herstructurering en jobverlies

[ad_1]

De rol van het Europees Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering bij herstructurering en jobverlies

Als onderdeel van het Europese cohesiebeleid heeft het Europees Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering (EFAG) een belangrijke rol bij het ondersteunen van werknemers die worden getroffen door herstructurering en jobverlies als gevolg van globalisering. In dit artikel zullen we de rol van het EFAG nader onderzoeken en kijken naar hoe het fonds werkt, wie er in aanmerking komt voor steun en welke impact het heeft gehad op de arbeidsmarkt in Europa.

Wat is het Europees Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering?

Het Europees Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering is een fonds van de Europese Unie dat is opgericht om werknemers te ondersteunen die hun baan verliezen als gevolg van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen. Het fonds heeft tot doel de sociale gevolgen van globalisering te verzachten door middel van financiële steun, omscholing en begeleiding naar nieuw werk.

Hoe werkt het EFAG?

Wanneer een bedrijf of bedrijfstak wordt getroffen door grote structurele veranderingen als gevolg van globalisering, kan de betrokken lidstaat een aanvraag indienen voor steun uit het EFAG. De aanvraag moet aantonen dat er ten minste 500 werknemers zijn ontslagen in een periode van vier maanden als gevolg van de globalisering, of dat er sprake is van een aanzienlijk banenverlies in een specifieke sector of regio als gevolg van de globalisering.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kan het EFAG financiële steun verlenen om omscholing, jobbegeleiding, ondernemerschapssteun en Andere maatregelen te financieren om de getroffen werknemers te helpen bij het vinden van nieuw werk. Het fonds kan ook worden gebruikt voor steun aan zelfstandigen die hun activiteiten hebben stopgezet als gevolg van de globalisering.

Wie komt in aanmerking voor steun?

Om in aanmerking te komen voor steun uit het EFAG, moeten de getroffen werknemers voldoen aan bepaalde criteria, waaronder de bereidheid om deel te nemen aan omscholings- en herscholingsactiviteiten, en de actieve zoektocht naar nieuw werk. De lidstaten moeten ook aantonen dat er maatregelen zijn genomen om de getroffen werknemers te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk, zoals het aanbieden van jobbegeleiding, omscholing en outplacementdiensten.

Impact van het EFAG op de arbeidsmarkt in Europa

Sinds de oprichting van het EFAG heeft het fonds een positieve impact gehad op de arbeidsmarkt in Europa. Door middel van financiële steun en omscholingsprogramma’s heeft het fonds tienduizenden werknemers geholpen om een nieuwe baan te vinden na jobverlies als gevolg van globalisering. Dit heeft niet alleen bijgedragen aan het welzijn van de getroffen werknemers, maar ook aan het behoud van menselijk kapitaal en de veerkracht van de Europese arbeidsmarkt als geheel.

Conclusie

Het Europees Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van werknemers die worden getroffen door herstructurering en jobverlies als gevolg van globalisering. Door middel van financiële steun, omscholing en begeleiding naar nieuw werk heeft het fonds een positieve impact gehad op de arbeidsmarkt in Europa, en heeft het bijgedragen aan het welzijn van de getroffen werknemers en het behoud van menselijk kapitaal.

FAQ

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor steun uit het EFAG?

Om in aanmerking te komen voor steun uit het EFAG, moeten getroffen werknemers voldoen aan bepaalde criteria, waaronder de bereidheid om deel te nemen aan omscholings- en herscholingsactiviteiten, en de actieve zoektocht naar nieuw werk. De lidstaten moeten ook aantonen dat er maatregelen zijn genomen om de getroffen werknemers te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk, zoals het aanbieden van jobbegeleiding, omscholing en outplacementdiensten.

Hoe heeft het EFAG bijgedragen aan de arbeidsmarkt in Europa?

Sinds de oprichting heeft het EFAG tienduizenden werknemers geholpen om een nieuwe baan te vinden na jobverlies als gevolg van globalisering. Dit heeft bijgedragen aan het behoud van menselijk kapitaal en de veerkracht van de Europese arbeidsmarkt als geheel.

Hoe kan een lidstaat een aanvraag indienen voor steun uit het EFAG?

Wanneer een bedrijf of bedrijfstak wordt getroffen door grote structurele veranderingen als gevolg van globalisering, kan de betrokken lidstaat een aanvraag indienen voor steun uit het EFAG. De aanvraag moet aantonen dat er ten minste 500 werknemers zijn ontslagen in een periode van vier maanden als gevolg van de globalisering, of dat er sprake is van aanzienlijk banenverlies in een specifieke sector of regio als gevolg van de globalisering.

[ad_2]
-29%
-17%
-26%
-42%
-11%